Zátavský most

Most postavený v r. 1927 asi 1,7 km pod dnešním soutokem řeky Blanice s Otavou. Nyní 4. 4 . 2016 uzavřen a zahájeny práce na jeho přestavbě.

Jednání o rekonstrukci mostu se táhlo několik let. V návrhu byly varianty most zrekonstruovat, zbourat a postavit nový, nebo udělat jeho repliku. Proti zbourání se postavili Písečtí, kteří chtěli podobu mostu coby technické památky zachovat. Nový most u Zátaví bude replikou. Konstrukce bude rozšířena, aby na mostě mohla být vozovka široká 6,5 metru.Foto 4.4. 2016 :Dokončený most

Zátavský most v r. 1945

Již skoro nečitelný nápis vyrytý na hlavu zábradlí mostu vojáky americké armády

-1945 US. ARMY HO POST 119 - E.CO H. 376.INF.94.DIV-

Aby na odkaz upozornili, rozhodli se "Přátelé 4. obrněné divize" spolu s obcí Kestřany zvýraznit tento vzkaz, a to jak pro generace dnešní, tak i příští. V místech, kde se nalézá, byla umístěna deska a před vstupem na most i popisková tabule. Deska byla odhalena neděli 5.6. 2005 ve 14 hodin.
infornační panel na zátavské straně mostu

Po deseti letech, ve středu června 17. 2015 byla na opačné straně Zátavského mostu na pravém břehu Otavy odhalena druhá pamětní deska s informační tabulí, připomínající stanoviště Rudé armády na demarkační linii v roce 1945.
Stalo se tak z iniciativy Klubu vojenských důchodců v Písku. Zřízena byla nákladem velvyslanectví Ruska u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války.
Slavnostního aktu se zúčastnili velvyslanci Ruské federace Sergej B. Kiselev, Běloruska Vasilij Markovič a Arménie Tigran Seiranian.
Přítomni byli také místostarosta Písku Jiří Hořánek, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, Klubu vojenských důchodců v Písku a Okresního výboru KSČM Písek.

Na jih od Zátavského mostu demarkační linie pokračovala po břehu Otavy a následně při Blanici do Putimi, kde se na "Železném mostě" rovněž nacházely hlídky obou armád. Obec Putim tímto byla v zóně ruské armády.
Zpět "Na soutoku" Zpět hlavní nabídka