Předvolební schůze v říjnu 1976

Výstava - čeho jsme dosáhli v uplynulém volebním období:

Vystoupení našich pionýrů:
Promluvili předsedové jednotlivých organizací "Národní fronty"
Po svém pochvalném projevu, soudruh z OV KSČ předal ocenění za zásluhy o rozvoj obce vybraným občanům a vyzval všechny k další práci pro rozvoj socialistické společnosti.Květina od pionýrek jistě také potěšila:


Po skončení schůze pokračováno volnou zábavou při dechové hudbě F. Hynouše tajemníka MNV. V r. 1976 ješte nebyl postaven kulturní sál, akce se proto konala v přeplněných prostorách hospody U Cimbury.
Zpět historické foto Zpět volby r. 1976