Areál JZD v Putimi


Jednotné zemědělské družstvo bylo v Putimi založeno 30. srpna 1950. V roce 1953 byla provedena první hospodářsko-technická úprava pozemků. Družstvo hospodařilo na 270 ha půdy. V r. 1961 bylo JZD Putim dodatečně přidáno k již připravenému sloučení družstev Ražice, Heřmaň a Šětice. Tento celek nesl jméno "Sloučené zemědělské družstvo se sídlem v Ražicích"

Dalším sloučením JZD Ražice a JZD Skály, vzniklo nové družstvo, "Družstvo československo-sovětského přátelství se sídlem v Ražicích" v které bylo schváleno usnesením rady ONV v Písku dne 11.7.1973.

Rozhodnutím členské schůze dne 21.10.2005 byl schválen vstup družstva do likvidace dnem 1.1.2006. V r. 2014 družstvo zaniká vymazáním z obchodního rejstříku.

K provozu JZD byly původně využívány hlavně vyvlastněné sousední statky, ze kterých byli v padesátých (r.1953) létech vyhnáni jejich majitelé.

V r.1957 dokončena výstavba moderniho kravína.


Následovala stavba vepřína.

Když JZD skončilo svoji činnost, byl tento později vybudovaný nový vepřín užíván píseckým AGPI a.s.

Zdevastované objekty jsou nyní (r.2015) postupně přestavovány firmou Denipack Paper s.r.o. - výroba papírových sáčků a tašek.Pro pamětníky


Zpět hlavní nabídka Zpět historické foto