Svátek Těla a krve Páně - "Boží tělo"

Slavnost navaná Boží Tělo, patří mezi pohyblivé svátky, to znamená že v různé roky připadne na různé datum. Slavnost se konávala v období po skončení liturgické velikonoční doby, po slavnosti Nejsvětější Trojice.
Datum slavnosti je odvozeno od data Velikonoc, konala se po uplynutí jedenácti dnů od Božího hodu svatodušního (Boží hod svatodušní - 50 dnů po Velikonocích), což bylo období mezi 21. květnem a 24. červnem..
Svátek zavedl již papež Urban IV. v roce 1264.
V závěrečné části mše svaté bylo zvykem konat procesí po obci a zastavovat se při jednotlivých vyzdobených oltářích na návsi za zpěvu eucharistických písní.
Družičky - mladé slečny - oblečené v bílém a házely plátky květin - nejčastěji růže a pivoňky před kněze, který nesel v monstranci Nejsvětější svátost .
Květy posypaná cesta měla být jedním z výrazů úcty k Ježíši nesenému v průvodu. Kolem kněze šli ministranti .


Slavnost na snímcích konal ještě P. František Kunovjánek místní farář který byl z Putimi na žádost MNV a KSČ přeložen v r. 1958.


24)  slavnost Božího těla


Zpět hlavní nabídka Zpět historické foto