Obecní kovárna v Putimi
Obecní kovárna - později v majetku podílníků kovárny kteří se starali o její provoz, rozhodovali kterému kováři bude pronajata. Na tom to snímku kovář Josef Eliášek, který byl posledním nájemcem kovárny. Práci zde započal v r. 1929. V r. 1950 společenstvo podílníků kovárnu tomuto kováři odprodalo. Kovářská práce zde skončila asi v r. 2003 kdy zemřel kovář pan Josef Eliášek, syn zmíněného posledního nájemce.(na snímku v popředí)

Dne 4. srpna 1961 kovárna vyhořela a opětovným obnovením však ztratila původní vzhled.


r. 2012

r. 2012Autorka následujícího novinového článku z r. 1998 paní Anna Wretzlová bývala kronikářkou obce.Zpět hlavní nabídka Zpět historické foto