Sázení lípy svobody 1.6. 1919V předvečer 31.5. sehrána sborem hasičským divadelní hra "Paličova dcera" 1.6. časně ráno ozýval se budíček a v 8. hod proběhlo vítání hasičských sborů které se v hojném počtu dostavily. Zúčastnilo se i důstojnictvo posádky písecké. Velká skupina družiček, dívek i jinochů v národních krojích se vyjímala při seřazení i v průvodu.
V 9. hod koána slavnostní mše po které byl pomník padlých ve skončené světové válce odhalen. (pomník byl postaven bez kovového plůtku a jeho podezdívky)
Při slavnosti promluvil putimský rodák Matěj Kolařík kaplan působící v Domažlicích.
Odpoledne na návsi zasazena "Lípa svobody". Zapěny písně: "Kde domov můj" a "Nad Tatrou sa blýská". Taneční zábavy se konaly u Říhů a u Srnků.Pomník před celkovou opravou v r. 2009 (foto v r. 2008)
Po II. svět. válce doplněna jména padlých a pomník ohrazen.

22)  Sázení lípy svobody 1.6. 1919


Zpět hlavní nabídka Zpět historické foto