Povodeň 1890


Tyto zatím nejstarší foto obce se dochovaly v č. 42 bývalém hostinci   "u Píchů" .Roku 1890 a to opětně 2,3,4, září pršelo nepřetržitě, čím vody se opětně rozmnožily, řeky vystoupily z břehů unášejíc ornici z polí, kusy luk, tak že zátopa byla všeobecná a to nejen u nás, ale po celých Čechách. Tím nastalo škod nezměrných v celé zemi.
Zde za mostem se musili obyvatelé vystěhovati, dobytek převésti, což bylo tím obtížnější, an byli zde ubytováni dělostřelci 3.a 4. baterie c.a k. pluku 8. z Prahy. Ovšem ni jednou nevytáhlo se.
Setník této baterie Staněk, muž hodný a vzdělaný vyfotografoval obec Putím s děly na návsi a povodeň za mostem velmi trefně. (zapsal děkan. Jos Baar)


Takto popsal v rodové kronice povodeň při manévrech v Putimi jejich účastník voják, pan František Frolík z Hůrek u Lišova č. 6, jehož nerozvážností přišel zřejmě pan otec Roučka o pramici která vždy při mlýně bývala:

Letech 1889 jsem byl odveden k vojsku, sloužil jsem po tři roky v Praze "Černických kasárnech" na Hradčanech u dělostřeleckého polního pluku čís. 8. u koňstva.
R. 1890 od 1 - 10 září měli jsme konat manebri u Písku, přijeli jsme do vesnice Putim kde byl celý náš pluk ubytován, začalo pršet a pršelo po 10 dnů, takže sme nedělali nic, jenom pomáhali u rozvodněné řeky Blánice, manévr se nekonal jeli jsme domu.
v Praze stržen Karlův most.


Poznámka k manévrům r.1890
Jak již zpředu naznačeno, byl náš pluk ubytován ve vesnici Putimi u Písku, já jsem byl nabytován u místního mlynáře, který měl mlýn na řece Blanici, též pilu, obytné místnosti byly na druhé straně cesty, jelikož po celých10 dnů pršelo, že se řeka tak rozvodnila, že až na melnici nahoře byla voda, ba až přes cestu ve stájce, museli jsme se stěhovat na druhý konec obce.
Mlynáři jsme pomáhali s přenáškou obilí ze mlýna.
Když byla asi třetí den deště řeka rozvodněna , odvázal jsem si u řeky loďku z dlouhé chvíle chtěl jsem si zaveslovat, voda mě unášela k Písku čím dál tím větší prudkostí. Již jsem si nevěděl rady jelikož jsem neuměl s loďkou zacházet, zpozoroval jsem při rozlitině vody že jsem někde na louce, vyskočil jsem z loďky a dostal jsem se z nebezpečí ven, ovšem boty byly plné vody loďku jsem pustil svému osudu.
Na výřezu snímku je vidět zbytek zdi již požárem zaniklé chalupy čp.68,
která byla postavena na pozemku čp. 33 v r. 1797.
Zpět hlavní nabídka Zpět historické foto