Kříž před hřbitovem

Zapsal v r. 1887 P. Josef Baar farář putimský.

Pěknému kamennému kříži před hřbitovem, ku vsi hledícímu záslužno bylo dáti lampu. Tu objednal zdejší občan Vlach za 3zl. jež jsem sbírkou nastřádal, a světlo do ní rozsvětcuje lampičkami, jež lidé darují kostelnik. Dostaneme li jistinu , bude se vše z ní vydržovati. Častokráte povolily hřeby na nichž obraz Ukřižovaného upevněn. Tu též výminkář JanVlach podjal se té práci, ač rolník, znal se v kamenictví a upevnil obraz dokonale.

V r. 1902 z výnosu sbírky pořízena litinová plastika těla Páně prostřednictvím píseckého natěrače a pozlačovače Jos. Mergla, krerá nahradila plechový obraz Ukřižovaného. Vyrobena byla v Rožmitále, její cena byla 14zl. Pozlacení stálo 10 zl. Práce kameníka při jeji instalaci 2.zl. (V r. 1930 se zřejmě stala součástí nového kříže.)


r.1915

 
Dne 4. července 1929 kol páté hodiny odpolední, přihnala se hrozná bouře spojená s neobyčejnou vychřicí, která natropila velké škody na střechách i stromoví, hlavně v lesích.
Též na kostele byla poškozena střecha, takže její oprava stála 1.500,-Kč.
I staletá lípa stjící při hlavním vchodu na hřbitov byla vyvrácena a padla na kamenný kříž před hřbitovem, který rozbila na kusy, takže bylo nutno postarati se o kříž nový, který byl postaven právě na místě kde stála ona staletá lípa dne 6. května 1930.
Kříž zhotovil Frant. Truhlář kameník v Tálíně. Stál 2.456,- Kč

Na tento kříž přispěli:
Manželé Roučkovi1.000,- Kč
Osadníci celé farnosti   447,- Kč
Místní farář1.009,- Kč
celkem2.456,- Kč

Kříž byl posvěcen 11. května 1930, od místního faráře Františka Hrocha, který také tuto událost takto popsal.

Kříž v únoru 2014


Kdo a proč nyní zasadil do podstavce původního kříže, starý náhrobní kříž není známo.


Zpět hlavní nabídka Zpět historické foto