17)  Dřevěný stánek "Prodej tabáku" (foto asi po r. 1950) býval živností místního občana Vodičky která mu byla asi v r. 1954 "znárodněna" tím, že se musel stát zaměstnancem družstva Jednota. Již začátkem roku 1955 byl však Jednotou bez výpovědní lhůty propuštěn, prý jeho prodejna neodpovídala tržnímu plánu a družstvo na něho muselo doplácet. Stánek byl zřejmě v krátké době odstraněn.

Zpět hlavní nabídka Zpět historické foto