Bývalý grunt "Horníkovský"

foto r.2009

Již roku 1644 hospodařil na tomto gruntu čp. 52 v Putimi Adam Horník, jehož manželkou byla Dorota Podlešáková z Hradiště čp.1. Roku 1849 přiženil se na grunt Martin srnka z čp. 31 v Putimi a Srnkové zde hospodařili až do r. 1877, kdy se jediná Srnků dcera Marie provdala za Václava Adámka ze Zátaví.


foto po r.1935

V březnu r. 1952 byli Adámků donuceni předat statek MNV Putim, který jej dal k užívání místnímu JZD.
O způsobu hospodaření vypovídají následující snímky z 80. let minulého století:
   
16)  Grunt "Horníkovský"


Zpět hlavní nabídka Zpět historické foto