U starého soutoku Blanice s Otavou před regulací toku Blanice

Projekt na úpravu řeky Blánice od vyústění do řeky Otavy až k mostu ve Sviněticích a melioraci údolních pozemků předložil okresní výbor ve Vodňanech C.K. mistodržitelství pro království České již 11.4. 1912.

Místodržitelskou vyhláškou 1.6.1912 započato řízení vodoprávní jehož účelem bylo utvoření družstva vodního. Toto bylo utvořeno převážně z majitelů pozemků dotčených stavbou nového řečiště. Který majitel by dobrovolně k družstvu nepřistoupil, byl by k přístupu cestou úředního rozhodnutí "přidržen". V Putimi se jednalo o 13 majitelů pozemků dotčených projektovanou stavbou, kteří předložili svoje požadavky a námitky. (viz příloha zde)

Vlastní stavba byla slavnostně zahájena v Putimi, v neděli 11.6. 1922, za účasti zástupců obcí kterých se úprava řeky Blanice týkala.

Z obecní kroniky:
" Byly pronešeny mnohé řeči, mající za účel vysvětliti podnik regulační, plán pracovní a rozsah jeho a konečně zahájena práce pronášenými různými hesly. Za sbor učitelský v Putimi pronesl řídící učitel Karel Skuhra následující heslo: Nechť vzkvétá naše samostatná vlast, a zahájený podnik budiž také ku zdaru putimských občanů!"
Práce následující den započata.

Z farní kroniky:
Počátkem května 1922 byly počaty regulační práce na řece Blánici. Na farních pozemcích "v Luzích" , kteréžto věci všichni moji předchůdcové se strachovali a to právem. Celkem pracemi bylo zničeno asi 20 strychů louky, což znamená poro beneficiáta velkou ztrátu. Dělnictvo je hrubé, ničí úrodu polní i luční bez potřeby. práce od vyústění do otavy až po okresní železný most měly býti hotovy do konce října 1922, avšak pro velké vody protahují se do nekonečna.

Část původního koryta před soutokem, byla ponechána nezasypaná, zavodněná, s právem rybolovvu beneficiátu putimské fary. Před r. 1950 se stalo toto slepé rameno rybářským revírem píseckého rybářského spolku. Díky hladině k pokryté lekníny a stulíky žlutými, bývalo také přírodní rezervací.

Tok staré "Blánice" je patrný na katastrální mapě Stabilního katastru z r. 1837

Současný stav starého soutoku - r.2014 :Ve starém řečišti je pouze nízký stav vody - chybí stavidlo při vyústění do OtavyR. 2014 přívod vody neprůtočnýNové řečiště
Při regulačních úpravách řeky Blanice v roce 1922 byla asi hlavní mechanizací úzkokolejná dráha kolem stavby, po keré převážne ručně tlačenými vozíky se převážel (ručně vykopaný a naložený) materiál a kámen pro zpevnění břehů, z lomu poblíž soutoku. Břehy řečiště - kvalitně provedená práce kameníků a dlaždičů, přežívající mnohé povodně a ledové dřenice, je nyní beztrestně ničena staviteli hrází.
Stará řeka Zpět hlavní nabídka Zpět historické foto