Mateřská škola vPutimi

foto V.Pixa

Bývalá budova školy J.Š. Baara, ve které v současné době v 1. patře sídlí MŠ. Do MŠ dochází nejen děti z Putimi, ale dojíždí sem i děti z Heřmaně a Ražic.

V červenci a srpnu 2005 prošla MŠ velkou rekonstrukcí. Zřídila se výdejna stravy, zvětšila umývarna na požadovaný počet umyvadel a WC a pro personál vybudována šatna a úklidová komora. V přízemí a půdní vestavbě jsou malometrážní byty v majetku obce.

V mateřské škole


foto V.Pixa

foto V.Pixa

Zpět hlavní nabídka Zpět škola