Čestní občané putimští ( čestných občanů putimských bude asi více, tito jsou však uvedeni kronikách do r. 1950)

Martin Josef Říha - Biskup českobudějovický

Narodil se 11.11.1839 v Oslově u Písku. Na kněze vysvěcen 27.7.1862 v Českých Budějovicích. Dne 11.6.1869 promoval na univerzitě ve Vídni na doktora teologie, od 1.10.1871 profesorem morální teologie na bohosloveckém učilišti v Českých Budějovicích. Biskupem jmenován 7.7.1885. (Martim Josef Říha byl přítel tehdejšího putimského děkana Jos. Baara)
Čestným občanem Putimi byl jmenován 9. 6. 1888 kdy při návštěvě Putimi převzal jmenovací diplom od deputace putimské obce. Putimskou farnost navštívil za účelem udílení svatého biřmování. Biřmovanců tenkrát bylo přes 440.Josef Koch

Narodil se 4.1.1863 ve Střížovicích u Blatné, otec byl sedlákem hospodařící na 56 str. vystudoval učitelský ústav v Příbrami, kde maturoval v r. 1882. od 1.září tohoto roku až do r.1890 bydlel v býalém bytě sládka v putimském pivovaru a byl podučitelem putimské školy. Dále řídícím učitelem na škole v Kloukách
Po celých 43 let svého učitelování pracoval s láskou pro dobro lidu z kterého vyšel, a se kterým celý svůj učitelský život strávil.
Zabýval se regionální historií, na žádost putimské obce probádal písecký archiv a zpracoval doplněk k obecní pamětní knize kterou započal psát pan učitel Karel Skuhra v r. 1914. Dílo s názvem "Dějiny osady Putímě" dokončil v r. 1931.
Za tuto záslužnou práci byl jmenován "Čestným občanem putimským"
Klement Gottwald

Bývalý prezident, komunistický předák, masový vrah a alkoholik narodil se 23. listopadu 1896 se v Dědicích u Vyškova V 1921 byl při založení komunistické strany, v r. 1925 se stal členem Ústředního výboru KSČ. V roce 1929 byl jmenován generálním tajemníkem KSČ. Po volbách v r.1946 stál v čele vlády. V únoru 1948 provedl ozbrojený komunistický převrat a zavedl v ČR totalitní režim. Na podzim 1948 se stal prezidentem. Komunisté pod jeho vedením rozpoutali v zemi krvaný policejní i justiční teror, jehož obětmi se staly statisíce nevinných lidí. Gottwald zemřel 14. března 1953 v Praze.
V Putimi nikdy nebyl, co pro obec vykonal není známo.
(Klementa Gotwalda jmenoval čestným občanem Putimi na své slavnostní schůzi 19.11. 1949 putimský "Místní Národní Výbor".)

Zpět hlavní nabídka Zpět škola Zpět učitel Munzar