Rybník "Podkostelní"
"Pohled z věže kostela 4.8. 2011"Rybník o rozloze 35,4 ha, ve kterém se zrcadlí kostel Sv. Vavřince, je majetkem města Písku, kterým byl zřízen, tak jako všechny rybníky v putimském katastru.Informační cedule u rybníka.Rybníky na vojenské mapě z r. 1764 - 68.Léta budování a stavitele rybníků jsem nezjistil.


V současné katastrální mapě jsou již zakresleny dva nové malé rybníky pod hrázi "Prostředního" a větší pod hrází "Nesvorného". "Nebesák" Hanzlíček je poněkud stranou, jeho voda přepadá a vypouští se do Podkostelního. V polesí Hůrka se nacházejí "Boubelíkovec" (katastr Smrkovice - majetek města Písek) a "Luskovec" (katastr Smrkovice - majetek státu využívá polesí).

Rybník Podkostelní byl tak jako více píseckých rybníků dlouhá léta bez vody, pronajatý pro zemědělské využívání místním hospodářům. O znovuzavodnění se začalo jednat v r. 1891, což způsobilo mnoho sporů mezi Putimskými a magistrátem města Písku. Ještě v třicátých létech minulého století probíhaly soudy o duby na hrázi . Jak je patrno z následujících kopií listin i bráti vodu z rybníka k napájení dobytka a užítí v domácnosti mohli Putimáci pouze po podepsání protokolu a zaplacení uznávací činže.Břeh Podkostelního se jistě bělal houfy hus.


Nešovský - bývalý rybník


Při cestě k Ražicům bývaly rybníky Přední a Zadní Nešovský, snad jejich hladiny bývaly spojeny. V 19. stol. byly také vypuštěny, ale k opětovnému zavodnění již nedošlo. V r. 1927, při pozemkové reformě, byly nabídnuty státním pozemkovým úřadem obci Hradiště k rozdělení, nebo jako celek do majetku obce. Zastupitelé obce Hradiště však tuto nabídku odmítli a rybník byl rozdělen asi na 50 parcel, které připadly Putimským.

Ukradený hraniční kámen

Po hrázi rybníku Ražický, kolem Nešovského na hráz Řežabince, probíhá hranice katastrů, dříve i hranice panství Schwarzenbergů. Tito majitelé označili své území kamennými hraničníky, které vybavili erbem. Kameny byly od sebe vzdáleny v závislosti na členitosti terénu několik desítek až stovek metrů. Hraničníky jsou ukázkou krásné kamenické práce, a jejich cena spočívá nejen ve vysoké estetické a historické hodnotě, ale především v tom, že v přirozeném prostředí vypovídaly o svém účelu.

Jeden z těchto posledních dochovaných svědků starých časů, který se nacházel na konci hráze bývalého rybníku Nešovského, nyní v r.2012 zmizel asl nenávratněl.

Pohled od Nešovského k Ražicům

Pohled od Nešovského k RažicůmFoto r. 2009


Následující historicky cenný kámen se symboly ze znaku města Písku, jehož majetek po celá staletí střežil, se nacházel se pod hrází rybníku Řežabinec.

Foto V. Pixa  r. 1976
Foto V. Pixa  r. 1976  

Dnes již také přesunutý na nové stanoviště:         

49°15'49.268"N, 14°7'2.182"E


Zpět hlavní nabídka Začátek stránky