Železný most - z r. 1884

Opravený po povodni, kterou byl zasažen v r. 2002

 foto V.Pixa 2004

Nyní má omezenou nosnost z původních 25 t. na 3 t. a je zapsán jako technická památka


Svěcení nového mostu železného.
(zápis P. Jos. Baara v kronice putimské fary - listopad 1884)

V dávných Dobách jezdili obyvatelé zdejší a vůkolní na Ražice Blánicí, (brodem) u posledních domků za mostem.
Když r. 1868 na Ražice šla Dráhou Františka Josefa a z Písku i okolí Doprava osob i nákladů děla se na stanici Ražice- Písek i tuť se okresní silnička ta rozšířila a u Putimi přes Blanici, vystavěl se most dřevěný.
Ten ovšem brzy mnoho trpěl a oprav potřeboval. Tu za předsednictví jeho jasnosti knížete Karla ze Švancenbergů usneslo se slavné zastupitelstvo okresní zaříděti most železný. Továrna Bondyho dodala jej. Výlohy veškeré na 12000 se sběhly.
Práce kamenické (pilíře) a zdivo měl kameník písecký Uher, lešení a dřevěné věci tesařský mistr Roh z Písku. Dovoz obstarával občan zdejší a hostinský Václav Žofka.
Po ukončení práce veškeré byl most ten zkoušen navážkou kamení za inženýru: Blausa od hejtmanství , od okresu pana Havleny (inženýra z Čížové), a zástupce firmy Bondy-ho.
Most shledán za dokonalý.
Sl. výbor okresní požádal o posvěcení mostu mě, což jsem o třetí hodině 22. listopadu učinil.
V průvodu jsme šli z kostela, u mostu ozdobeného prapory dav stanul. Promluvil jsem k lidu, vybídnuv k díkům Jeho Veličenstvu za udělení samosprávy obcím a okresu, k díkům sl. zastupitelstvu okresnímu, jež se o památku trvalou, a to pro každého výhodnou postaralo. Pak jsem dle rituálu most vysvětil a modlitby ty i česky se pomodlil.
Po svěcení promluvil zástupce okresu p. radní písecký Alois Pakeš velmi pěkně a provolal slávu Jeho Veličenstvu Císaři Pánu Františku Josefu I.
Upravil jsem sice ve faře oběd pro své známé z Písku, pro duchovní i sousedy zde, ale ne hostinu, místo té věnoval jsem 2 státni obligace v ceně 200 zl. na nadaci pro chudou žákyni 4. třídy v Písku. Kéž mi dá Bůh, bych více jich mohl zaříditi.
Obecní zastupitelstvo mi poděkovalo.
Obnovena tabulka firmy (asi ke 130. narozeninám)Nákres lávky jaké bývaly na místě železného mostu:

(nakresleno Jos. Kochem podle plánu v archivu města Písku)V šedesátých létech minulého století byly putimské mosty natolik vojensky strategické, že na nich museli být provedeny úpravy pro jejich rychlou likvidaci.
Na tomto železném mostě jsou dosud upevněny schránky pro vožení trhaviny, ve vozovce na koncích mostu jsou skryté šachy pro nálože.
Na kamenném mostě jsou rovněž provedeny podobné úpravy - zaslepené otvory pro uložení náloží jsou na pilířích dobře patrné ještě dnes.