Zahrada poznání

První rok ZAHRADY POZNÁNÍ: Putování románovou krajinou
Strakonice - 30. října 2013

Zahradou poznání 2013 - 2018 se jmenuje ekologicko-osvětový cyklus Města Strakonic navazující na zkušenosti z obdobných projektů, realizovaných v minulých devíti letech.

Hlavní myšlenku rozsáhlého projektu shrnuje Miroslav Šobr z odboru životního prostředí strakonické radnice: "Cílem je přiblížit teoretickou a praktickou formou významné osobnosti Prácheňska z oblasti kultury a vědy ve snaze zvýšit kulturní povědomí veřejnosti a posílit turistickou atraktivitu regionu.

Teoretickou část projektu tvoří soutěžní série článků na internetu pro školy a veřejnost o pěkné ceny. Na ni navazuje praktická realizace tzv. pamětných zastavení v krajině ve spolupráci s příslušnými obecními úřady."

Takové pamětní místo podle slov Miroslava Šobra tvoří výsadba původních odrůd ovocných dřevin, jako jsou jabloně, hrušně, švestky či třešně. Sad doplňuje lavička na posezení a pamětní kámen s graficky jednotně zpracovanou textovou tabulkou. Město Strakonice zajišťuje ovocné stromky, další příprava je hlavně na obecních úřadech.

Letos se projekt věnoval významným literátům, jejichž život a dílo jsou spjaty s regionem. "Do spolupráce s Městem Strakonice se zapojilo 15 obcí ze Strakonicka, Blatenska a Vodňanska. V průběhu tohoto roku bylo vytvořeno celkem 16 pamětních zastavení, na nichž bylo vysázeno 190 stromků," uvedl Miroslav Šobr.

Ve Strakonicích například vzniklo pamětní zastavení věnované Josefu Šmidingerovi jako apoštolovi knihy, v Katovicích Karlovi Klostermannovi jako autorovi povídky Na cestě k domovu, v Blatné Ladislavu Stehlíkovi, autorovi Země zamyšlené, v Bratronicích na Blatensku zase spisovateli Otovi Pavlovi, autorovi povídky Baroni na kolech, a v Drahonicích na Vodňansku Václavovi Písařovi, tvůrci knihy Zlatá stezka.

Na mnoha místech se do sázení zapojila široká veřejnost. Vedle zmíněných zaměstnanců strakonického městského úřadu také například školáci ve Štěkni, baráčníci v Radomyšli, v Katovicích zahrádkáři, myslivci v Radošovicích, hasiči v Drahonicích a Krejsicích a členové dalších spolků. Někde nechyběli ani zpěváci a dudáci s muzikou a křtem mladých stromků, jako třeba ve Volenicích.

A jak bude cyklus Zahradou poznání v příštích letech pokračovat?

"V roce 2014 bude následovat projekt Putování básnickou krajinou, v roce 2015 to bude Putování malovanou krajinou, rok 2016 bude věnován Putování dramatickou krajinou, rok 2017 bude patřit Putování vědeckou krajinou a cyklus zakončí v roce 2018 Putování filmovou krajinou," říká Miroslav Šobr z odboru životního prostředí strakonické radnice.

Otázka finančního zajištění projektu se bude dále řešit, ale opět by se mělo sázet a vytvářet pamětní zastavení.

Pamětní zastavení "Zahrady poznání" v Putimi ( zasazeno pět jabloní )Informační tabulka umístěná na kameni:Zpět hlavní nabídka Zpět různé foto