Myslivna "Na Hůrkách"

Hůrecká myslivna po přestavbě na konci minulého století - foto r. 2012Z popisu , který vložil do fotoalba obce Putim, jeho autor, syn putimského řídícího učitele Jana Munzara - Vilém Munzar (*1883) jež nadepsal:

Svému rodišti
Vilém Munzar

vrch. úč. ředitel a přednosta účtárny zem úřadu v Praze

"V Hůrkách bývala myslivna, z níž u nynější myslivny jsou ještě nepatrné zbytky. Původní myslivna byla vystavěna v rozsáhlých rozměrech jako nějaký zámek o jednom poschodí zcela ze dřeva, do dvora byla veliká pavlač, v přízemí byl byt pro myslivce, šafáře, pak zde byly chlévy, nahoře bylo 6 nevelkých pokojů a prostorný sál, z něhož se vycházelo do čtyřech pokojů, pak malá domácí kaple. Vše bylo malováno odznaky mysliveckými, malovanými lesními ptáky a lesní zvěří. V kapli byl vymalován malý oltář a na něm sv. Eustachius, patron myslivců. Okna byla malá. Myslivna tato byla r.1838 rozbourána a vedle nynější myslivna postavena."Katastrální mapa r. 1837 s dokreslenou novou myslivnou

( V době Marie terezie při číselném popisování objektů byla "Hůrecká myslivna" popsána číslem 64. a patřila k Putimi. Toto číslo myslivně zůstalo i po jejím přiřazení do katastru Smrkovice. V Putimi čp.64 přešlo na chalupu v té době oddělenou od čp. 47. )


Z materiálu "Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku":

Když bylo při hospodářské (tj. zemědělské škole v Písku) zřízeno v r. 1885 „učiliště lesnické", vykonávali jeho posluchači odbornou praxi v městských lesích, později i v lesích schwarzenbergského panství Orlík. Po zestátnění této školy (tehdy Státní vyšší lesnická škola) v roce 1919, byla započata jednání, s cílem získat pro školu vlastní školní revír. Jako nejlépe pro tento účel vyhovující byl zvolen revír Hůrky, o výměře cca 669 ha, jehož vlastníkem bylo město Písek. Škole pak byl jako „školní revír" skutečně předán k 1. lednu 1928. Majetkovými změnami po r. 1948 byla ke školnímu polesí přičleněna i většina sousedních drobných lesních majetků, zejména lesy obcí Putim, Smrkovice a Selibov, takže jeho výměra se zvýšila na cca 830 ha. V období let 1952-57 bylo školní polesí začleněno do tzv. Správy lesního hospodářství ve Vodňanech - lesního závodu Čížová, ale již od 1. 1. 1958 bylo převedeno zpět do správy tehdejší Lesnické technické školy v Písku. Dalším přičleněním zestátňovaných soukromých lesů se pak jeho výměra zvýšila až na 917 ha (v r. 1990). Počínaje r.1980 bylo školní polesí od tehdejší Střední lesnické školy Písek odděleno, a zřízeno jako samostatná státní příspěvková organizace s názvem „Školní polesí Hůrka SLŠ Písek". Na základě zákona č. 229/1991 Sb. o půdě a zákona č. 172/1991 Sb. o obcích byly lesy původně náležející soukromým osobám a obcím postupně vráceny původním majitelům nebo jejich dědicům. Školní polesí Hůrka SLŠ Písek dále hospodařilo na původním historickém majetku školy. Účinností zákona č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon) přešlo počínaje r. 1996 právo hospodaření ke všem lesům ve vlastnictví státu (tedy včetně lesa obhospodařovaného Školním polesím SLŠ Písek) na Lesy České republiky s. p. Hradec Králové. Ty, s ohledem na účelové poslání lesního celku Hůrky, a v souladu s platným lesním zákonem, převedly právo hospodaření k němu znovu na školu (nyní Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek), která tak hospodaří na výměře 662 ha (z toho 650 ha plochy porostní).


Usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 27. 2. 2014 č. 47/2014/ZK-9 byla zřízena příspěvková organizace Krajské školní hospodářství České Budějovice , U Zimního stadionu 1952/2. Do této organizace, která započala svoji činnost 1. 7. 2014, byl začleněn majetek Školního polesí Hůrky, školního polesí Vimperk a Školního rybářství Protivín.

r.2012


Mapa polesí stav r. 1980 Obecní lesy stav r. 1950

Zpět hlavní nabídka Zpět různé foto