Pivovar v Putimi
Byl majetkem města Písku a vařil pivo asi 153 let. (1727 - 1880)Vypsáno z opisu doplňku k obecní pamětní knize z r.1915 nazvaného "Dějiny osady Putimě" , který sebral a v roce 1929 zapsal Josef Koch, pro potřebu občanů putímských a těmto jej věnoval s přáním aby osudy jejich předků jim byly příkladem i poučením.
Tento znalec historie a archivní badatel, působil v létech 1882 - 1890 ve škole putimské jako podučitel.

V r.1886 -1890 užíval Josef Koch byt sládka v tomto putimském pivovaruV roce 1725 žádala obec písecká o povolení, aby mohla vystavěti pivovar v Putimi. Na tutu žádost obdržela následující vyřízení:
Moudří a opatrní páni!

Přátelé milí, kterak tak ve vsi Putími nový a skrovný pivovar vystavěti oumyslu jste a k tomu povolení žádáte, to mě vaše do 12tého běžícího měsíce učiněná zpráva tím hojnější vyjevila i poněvadž já to předsevzetí za dobré a potřebné uznávám pročež takové netoliko schvaluji, anobrž i moje povolení tímto k tomu uděluji.

Actum při král. auřadě podkomořském
v Praze dne 15. listopadu 1725.

Rada král. místodr.,
soudce zemský a podkomoří:

(nečitelný podpis)Náklad na vystavění pivovaru rozpočten byl na 1995 zl.

R. 1735 pivovar vyhořel.

R. 1748 se uvařilo 61 várek.


V r. 1848 vypsán "pacht" na putimský pivovar.R. 1850 po přestavbě pivovaru 1 várka činila 53 věder - asi 3000 litrů.
( 1 vědro = 40mázů = 56,589 l, 1 máz = 4 žejdlíky = 1,414724 l )

R. 1880 rozhodla písecká obecní rada pivovar prodat. Dažba byla vypsána, k prodeji se však nikdo nedostavil, vaření piva bylo zastaveno a pivovar byl upraven na byty.
 foto V.Munzar

r.1915 - pohled na bývalý pivovar v Putimi
foto V.Munzar

r. 1920 - v pravo od pivovaru proti mostu hostinec "u Žižků"
foto V.Munzar

r. 1921 - v levo v popředí pan učitel Munzar
 foto V.Pixa

r. 1976 - půčelí chátrajícího pivovaru
r. 1976 objekt již rozdělen mezi dva majitele

 foto V.Pixa

foto V.Pixa

r. 1976 - nádvoří pivovaru
foto V.Pixa

opravená fasáda pivovaru po povodni r. 2002
Zpět hlavní nabídka Začátek stránky