Berní rula r. 1654
foto mapa
r. 1951
mapa obce r. 1837
nahlížení do katastru
územní plán
r. 2018
Stránky obce Putim
Obec Putim
veřejné a státní služby
DSPZP
Dobrovolný sbor příležitostných zpěvaček Putim
Co je
"Putimáček"
"Putimáček"
Facebook
Sokol Putim
Mateřská škola
Sdružení přátel Putimi
Zvířátka
"u Kozáků"

počítadlo.abz.cz

  Putim - srdéčko Jižních Čech
    


Putim malebná
Kostel
Nejstarší obrázek
Interier kostela
Zvony
Dveře kostela
Historické náhrobky
Věžní hodiny
Požár věže
Pamětní listiny
Sv. Vavřinec
Oltář Sv. Vavřince
Hřbitov
Osvětleni kostela
Letecký snímek
Kostnice
Oprava fasády r.2007
Kapličky v obci
Kříže v obci
I.svět. válka
Císař F.J.I.
Škola v Putimi
Škola v r.1941
Mateřská škola
Říď. uč. Munzar
Veteránský spolek

Čestní občané Putimi
Putimská brána
Pivovar
Povodeň 2002
Povodně 2013

Mlýn
Čištění mlýn. náhonu
Rybářské závody
Rybníky
Hraniční kámen
Putimští hasiči
Požární řád z r. 1841
Jos. Baar předseda sboru
Ustavující slavnost r.1897
Nákres požáru
Hasičské signály
Sbor v r. 1920
Zbroj - výbava sboru
Nácvik na žebřícich
Soutěž v Heřmaňi
Soutěž v Kestřanech
1. Máj 1975
50. výročí sboru
90.výročí
110. výročí
115. výročí
120. výročí
Síń tradic
"Dobráci"
J. Š. Baar
Ladislav Vydra
Rukopis P.Jos. Baara
Jan Cimbura
Cimburova pravnučka
Cimburovo sečení 2013
Cimburovo sečení 2015

Zpět

Hospody
Hospoda "U Cimbury"
"Stará hospoda"
Hospoda "U Pavlů"
Hospoda v č. 46
Hospoda "Na soutoku"
"Hospůdka u splavu"
Dráha
Drážní vlečka
Stará řeka
Původní soutok
Soutok
Různé foto z obce
Kamenný most
Železný most
Nový most
Klubovna SSM
Myslivna "Hůrky"
Výlov rybníku 04
Foto z věže
Velikonoce
Zahrada poznání
Setkání rodáků 2004
Putování se Švejkem
Memorial Jos. Švejka 2006
Živá socha J. Š. 2009
Rallye Křivonoska 2010
Četnická stanice
Socha Švejka
Historické foto
Náves
Fotbal
SPSVD Jistebnice
Zátavský most
Obec Putimov
Odkazy na zprávy o obci
Rozhlas ČB - o Putimi
Web Fotohistorie