Kříže v katastru obce Putim

Tyto drobné památky jsou již součástí naší krajiny.Vznikly na místě neštěstí neb naopak tam, kde došlo k šťastnému vyváznutí z pohromy či záchraně života, možná také že jen z prosté víry v Boha.

Kamenný kříž pocházející z r.1728


Původní umístění kříže

Za nynějším sportovním areálem pod hrází rybníku, na parcele 1073 "Za humny" která patřívala Janu Vrbovi z č.54 stával od roku 1728 památný kamenný kříž který označoval místo kde byli zabity bleskem tři osoby (František a Rozina s pacholkem z Tůmů gruntu č.15 - snad při sklizni sena) .
U tohoto kříže, tak jako u ostatních křížů v obci, se konávaly pobožnosti při průvodech, které u příležitosti různých církevních svátků pořádali místní faráři. Kříž byl někdy po r.1980 rukou vandala povalen.

Kříž nakreslil pan učitel Koch v doplňku pamětní knihy nazvaném "Dějiny osady Putimě" který sepsal na požádání putimské obecní rady.
V době neštěstí hospodařil na gruntu čp.15 Jakub Tůma (1724 -1735), který byl zde posledním hospodářem tohoto příjmení, které se "po chalupě" ještě dlouho užívalo. V době zápisu vlastníků pozemků do této mapy z r. 1837 byl hospodářem Jan Žofka.


Nyní je již poškozený kříž, bez podezdívky osazen na putimské návsi před č.15, kam jej převezla asi okolo r.1985 majitelka této usedlosti. Parcela na které kříž původně stával, patřila dříve k tomuto "Tůmovskému gruntu".Kříž na místě bývalého hřbitovaNařízením císaře Josefa II. z roku 1787, musely býti hřbitovy přesunuty do extravilánu. (mimo obec)
V Putimi byl nový hřbitov zřízen na okraji lesa (dnes za železniční tratí) jihovýchodně od kostela. Pohřbeni prý jsou zde pouze dva lidé.
V r. 1885 popsán ve farní pamětní knize P. Jos. Baarem tento tenkrát ještě dřevěný kříž jako "kříž Peklů". Poškození na snímku z r. 2012 je již opraveno ocelovou výztuhou.
Kříž za železným mostem

O zmizelém kříži při bývalé stodole mlynáře Roučky nic nevím. Mohl by však připomínat návštěvu Jeho Veličenstva Císaře F. J.  I.
který zde se svojí družinou sledoval vojáky při stavbě mostu přes řeku Blanici o manévrech v r. 1905.
"Místo to u obce zůstane nám navždy památným, a má se za to, že se zvěční jakýmsi pomníkem na památku pobytu Jeho Veličenstva u obce naší dne 6.září 1905." - napsal P. Jos. Baar

Z původního kžíže se zachoval pouze rozlomený kamenný sokl.Nyní v r. 2015, osadili zakladatelé "Okrašlovacího spolku" v Putimi,
Akad. mal. Miloslav Blahout a pan Jaroslav Roučka, (majitel putimského mlýna)
na původní místo nový kříž.


Hašků kříž


Na tomto místě, při cestě k rybníku Řežabinec a do Kestřan stával "Hašků kříž". Toto místo však nebylo jeho původním umístěním. (viz následující výřez z hist mapy) V r. 1885 popsán ve farní pamětní knize P. Jos. Baarem Hašků kříž také jako dřevěný. Později byl nahrazen litinovým který však také zmizel. (V pozadí je vidět obec Zátaví).Dříve kříž býval u cesty mezi poli Haškovského grunu, popsaného za císařovny Marie Terezie č. 38. K tomuto číslu náležejí pole dosud. (Poslední Hašek na gruntu zemřel v r 1808.) Hospodáři z čp.38 býval kříž udržován. Je možné, že si tento nový kříž, v blízkosti dávno odstraněného původního "Hašků kříže" jeho pojmenování zachová.


Nový "Hašků kříž" instalovaný "Okrášlovacím spolkem" v r. 2016.


Kříž u špýcharu

Kříž se nyní nalézá u křižovatky - začátku hráze rybníku "Podkostelního". Původně byl osazený pod šýcharem.
Vypráví se, že na paměť uředníka zabitého při vyměřování rybníku místním sedlákem, který bránil své pozemky.

Na tomto snímku je vidět původní umístění kříže ve skupině lip.Křížový kámen

Podle pověsti tento křížový kámen v katastru obce Putim má připomínat událost z 20. srpna roku 1419. V tento den kdy byl přívrženci husitů vypálen písecký klášter, mniši až na převora pobiti, stihl zde při při útěku do Písku stejný osud i putimského faráře.
Od této události sloužili v putimském kostele kněží husičtí až do r.1610, kdy byl opět instalován kněz katolický.

Velký kamenný kříž s letopočtem 1878 stojící v těsné blízkosti kamene, byl postaven na usmíření boha Kateřinou Pletenčukovou z Putimi.
Podle pověsti byl její bratr na tomto místě pokousán vzteklým psem a následkem toho zemřel.Kříž Hrdličků


Kříž u rybníku "Prostřední"

49.2729636N, 14.1345903EPomník na hrázi "Prostředního"

Poškozený pomník byl okolo r.1960 obnoven, nyní však je opět zničen

49.2710281N, 14.1363178E

Na hrázi rybníku Prostřední byl 27. srpna 1892 při honu nešťastnou náhodou zastřelen Václav Keřlík ze Smrkovic od některého "soudruha" honu. Byl to křesťan, otec četné rodiny (8 dítek). Mrtev byl okamžitě měl 50 broků v plicích, a 3 v srdci. Pohřben byl v Putimi 29. srpna v den svých 56. narozenin.
Z neopatrného zacházení se zbraní byl svědectvím hostinského z Protivína (tento hradil stavbu pomníku a ještě 20 zl. na jeho údržbu v Písku položil) a nějakého sochaře z Budějovic, obviněn Jan Kačírek rolník z Putimi. Odsouzen byl na 3 měsíce vězení, náhradě útrat a po dobu 10 let vyplácet vdově 100 zl. Kačírek si své viny nebyl vědom, putimští myslivci že on toto učinil, také popírali.
Ze zápisu P.Jos.Baara
"U Obrázku"

Při cestě do Maletic polesím Hůrka, u křižovatky cest "u obrázku" najdeme dřevěný křížek, jistě již několikráte obnovený, svedčící rovnež o tragické události která se zde stala.


Křižovatka " U Obrázku" - na třech stromech obrázky Madony s děťátkem."U sosny"

Borovice černá se pěstuje v Čechach teprve
 od konce 18. století, dožít se může až 1000 let.    

Okolo této nešetrným obděláváním pole ničené "Borovice černé", vedla dnes již rozoraná cesta, kterou se také chodívalo do Písku.
Říkalo se zde "U Horníkovic sosny".
Na sosně býval zavěšen obraz Panny Marie, což pro zbožného kolemjdoucího byl důvod k motlidbě neb k pokřižování.

49.2778458N, 14.1265222E


tyto kříže najdeme zakreslené na mapě ze začátku minulého století


Zpět hlavní nabídka Grunt Tůmovský na putimské návsi Začátek stránky