Požár věže putimského kostela

foto V. Hubáček Putim

Dne 7.6.1968 v 0.1.hod. byla bleskem zapálena věž kostela.

Je zajímavostí, že ve stejný den též 7.června byla tato věž zapálena bleskem také v r. 1832.

V obecních účtech z tohoto roku je zapsáno:

"Při ohni když při kostele putímském věž skrze hromobití zapálena byla, se těm, kteří se vynasnažili na špic věže vylézti a tam báni, schody a skrze to celou věž obhájili, k posílení v hospodě zaplatilo 6.zl. 2.kr."V kulové schránce kříže shořelé věže byla ( r.1968) v plechovém pouzdře nalezena "Památní listina"z r.1894,obsahující hlavně popis místních poměrů. ( Tato listina je špatně čitelná, protože bylo použito též červeného inkoustu který částečně zmizel.)

Dále pouzdro obsahovalo opisy dvou pamětních listin, které byly vyjmuty z pouzdra kříže dne 9.6.1894, kdy byla zahájena celková rekonstrukce věže:

Prvý opis byl obsah listiny z r.1786, druhý listiny z r.1834. Přiložen byl výtisk regionálního týdeníku "Otavan" z 8.června 1894, popisující průběh opravy věže, a překlad obou původních německy psaných dokumentů.
(Tyto dokumenty jsou nyní přílohou pamětní knihy putimské fary z r.1755)


0pis listin vyjmuté z pouzdra uloženého v báni veže
Zpět hlavní nabídka Zpět kostel