Kostel v Putimi

Kresba z knihy - nejstarší dochovaný obrázek (před r. 1890)

Fotokopie obrazu který namaloval pomocný učitel Emanuel Vařečka pro P. Josefa Baara, toho času faráře putimské fary. Tento připravoval rozsáhlou opravu kostela s přestavbou věže, a chtěl zřejmě uchovat památku na původní podobu kostela. Osud obrazu není znám.Zapsal P.Jos. Bar farář putimský:

Dovedný, mladý, podučitel Emanuel Vařečka, kreslič a malíř vymaloval věž a kostel starý, jak byl od r. 1834 do r. 1894 a věnoval mi ho. Ukázal jsem ho po sundání věže staré i v kostele osadníkům. Jsem mu povděčen.
V květnu 1894 přikročeno ko sejmutí staré věže, hodin a křížku.
Hodiny vzal od obce Putimské p. hodinářský mistr v Písku - Novotný; klempířskou práci p.Srna, tesařskou práci p. Jos. Jílek, stavitel; zednickou práci ponechalo si město v režii /p. ingenier Otto stavitel městký/.
Dne 7. května sejmul pokrývač Šona z Písku prejzy s věže, dne 8. klempíř Srna s dovedným tovaryšem sňal plech.
Dne 9. května počal stavitel a mistr tesařský, dovedný a řádný muž s tovaryšem Plátěnkou a 3 jinými snímati věž, hlavně tyč bleskosvodu a křížek. Po 12. hodině 9. května byl sňat křížek. Práce byla nebezpečná, že všechno dříví bylo prohnilé, bídné jako mouka. A dne II. v poledne (v pátek ) byl hotov se sejmutím věže. Dne 12. května bylo dřevo dražebně prodáno as za 30zl. a do večera bylo odklizeno ze hřbitova.
Dne 13. a 14. byly svátky svatodušní. Poskytoval kostelíček bez věže o svátcich trapný pohled. Cizí lidé se tázali : co se stalo, zda požár nebo blesk? - Řeklo se jim.
Křížek bude nově pozlacen.
V plechové báni pod křížkem bylo plechové pouzdro, a v něm 2 listiny v jazyku německém. Prvá z r.1774 kdy byla věž nově dávána po zřízení fary za děkana Tomáše Ledeckého, jenž ji psal za panování císaře Josefa II. a Pia VI.. Druhá z r. 1834, psaná od faráře Ondřeje Zlocha, když dne 7. června 1832 blesk nejhořejší část věže, která měla tehdá 3 báňky, zapálil, a táž vrchní báňka byla seříznuta, a oheň uhašen. Tehdá byla věž obnovena. Podivno že rok 1834 právě tak suchý byl jako 1893,jak v listině psáno. I týže svízele tam vylíčeny.
Dne 28. května počal p. stavitel a mistr Josef Jílek tahati nový krov věžní se 6 tovaryši, kterouž práci dokončil dne 9. července 1894.
Opis listin svrchu uvedených opatřil jsem, obojí přeložil, uveřejnil překlad v listu Otavanu; opisy uloženy zde v archivu farním, originál odevzdal jsem sl. Patronu v Písku, kterýž jej v městském muzeu uloží. (Viz Otavan časopis Písecký 8.června 1894 č.20)
Když byla práce ukončena, byl posléze 9.července kříž na věž slavnostně vytažen a upevněn.
Obnovený, vyzlacený ověnčený kříž spočinul na hlavním oltáři, kdež ho farář Baar posvětil, ku dave lidu promluvil o významu křížů vůbec, věžních zvláště, načež byl kříž 6 hochy a drůžičkami na hřbitov vynesen, a kladkou na věž vyzdvižen, kdež ho mistr Jos. Jílek se svým dovedným dělníkem J. Plátěnkou ze Semic upevnili, drát bleskovodu na něm upravili.
Pentle a věnec dlouho vlály s něho s věže, až až je zub času, vichr a déšť zničily.
Věž byla pak plechem pobita a natírána, což p. Srnovi trvalo až do sv. Martina, měltě potíže s počasím a konal loudavě, že misil i opravovat, a měl pozastávky od komise kolaudační, a dojista na práci své musel prodělati.
Také opraven kostel zevnitř r.1894.Kostel po opravě - foto asi z r.1910


rok 1920 a 1929

r.2004 a r.2012


Zpět hlavní nabídka Zpět kostel