Osvětlení kostela


foto V.Pixa


foto V.Pixa


foto V.Pixa

Osvětlení kostelní věže zajistilo místní "Sdružení přátel Putimi".Zpět hlavní nabídka webu Zpět kostel