Interier kostela v Putimi


Pohled z "kruchty" v r. 1920


V putimském kostele bývávaly kromě hlavního oltáře Sv.Vavřince ještě oltář Pany Marie který stával u středového sloupu, oltář sv.Barbory (proti vstupnním dveřím), a oltář Sv.Jana v severní lodi poblíž sakristie.

Zpět hlavní nabídka Zpět kostel