Hřbitov


foto V.Pixa

pohled z věže na část dnešního hřbitova

foto V.Pixa

Hrob Sedláka Jana Cimbury - takto původně vypadal kříž s epitafem opsaným z Baarova románu.

foto V.Munzar

Foto r. 1915 - Litinové kříže, hroby měly pouze trávnaté obložení jako má dnes jen hrob J.Cimbury

--> foto V.Pixa

Kříž bývalého hřbitova
Nařízením císaře Josefa II. z roku 1787, musely býti hřbitovy přesunuty do extravilánu. (mimo obec)
V Putimi byl nový hřbitov zřízen na okraji lesa (dnes za železniční tratí) jihovýchodně od kostela. Pohřbeni jsou zde pouze dva lidé.


Zpět hlavní nabídka webu Zpět kostel