Hřbitovpohled z věže na část dnešního hřbitovafoto V.Munzar

Foto r. 1915 - Litinové kříže, hroby měly pouze trávnaté obložení jako má dnes jen hrob J.Cimbury

foto V.Pixa

Kříž bývalého hřbitova
Nařízením císaře Josefa II. z roku 1787, musely býti hřbitovy přesunuty do extravilánu. (mimo obec)
V Putimi byl nový hřbitov zřízen na okraji lesa (dnes za železniční tratí) jihovýchodně od kostela. Pohřbeni jsou zde pouze dva lidé.


Zpět hlavní nabídka webu Zpět kostel