Hodiny na věži putimského kostela


Roku 1818 dala obec putimská na svůj náklad od píseckého hodináře Hynka Krásla zhotoviti na věž nové bicí hodiny,"natahovatalem" jejich byl tehdejší učitel František Lehečka, za odměnu užívání pole za "Vápenicí".Po smrti Lehečkově dostalo se natahování do rukou nedbalých, čímž hodiny vzaly zkázu a musely být v r.1878 novými nahrazeny. Hodiny byly "zrychtovány" k ukazování jen na tři strany. (zapsal Fr.Lehečka nar.17.12.1812)

V r.1878 obstaral místní farář P. Ignác Skála z peněz obecního důchodu putimského, od městské rady Vodňanské věžní hodiny v ceně 60,- zl,a zapsal:
Hodiny sice byly laciné, ale cena za opravu, postavení a zřízení samých byla značná, neb přišly do rukou fušaře který se za hodináře jen vydával, hodinářství nerozuměl, a tedy práci svou špatně a bídně vykonal, a že si toliko zaplatit nechal a sice 100,- zl. Proto výloha tehdy byla docela marná neb po 3 létech se musely hodiny zase nechat zřídit což opět stálo 200,- zl, ale Bohu díky přišly do rukou zkušeného hodináře pana Fídlera z Písku kerý je ku spokojenosti zřídil.

Při rekonstrukci věže v r.1894 rozpočet na opravu hodin byl 90,- zl, opravu provedl písecký hodinář Krásl.


Nové hodiny od firmy Bohuslav Proněk Čáslav "uvedeny v chod" 4.2 1932 celkovým nákladem 14 000,- Kč.


hodinový stroj byl vybaven dvěma cimbály, jeden odbijel čtvrtě, druhý celé hodinyNynější hod. stroj (asi z r.1990) se automaticky natahuje elektromotorem, není tudíž nebezpečí poškození stroje nedbalým "natahovatelem"!


V r.1932 při výměně hodinového stroje byly osazeny ciferníky s arabskými číslicemi.
Po požáru věže v r. 1968, byl změněn tvar věže a barva ciferníků.Zpět hlavní nabídka Zpět kostel