U Putímského kostela

Báseň Adolfa Heyduka ze sbírky "Zpěvy pošumavského dudáka" (1899)


Kdys za písničkou po okolí chodě
Zřel starý kostel jsem, jěnž dvě měl lodě.

Ty ve žalostných sporů čase divém
Od sebe odděleny byly zdivem.

Loď jedna z jihu zář i světlo měla,
loď druhá k severu pohlížela.

Tu jižní zachrám měli "oplatkáři",
Jak spílajíce říkávali staří,

a severní, s tím oblým oknem v líci,
k svým motlitbám si vzali "kališníci".

I stanul jsem; žal zjevil se mi v oku,
a nazpět jsem byl o tři sta roků.

Když bleskem přeletěl jsem času vlny
zřel lodi chrámové jsem obě plny.

Lid k nebi zřel,tak tu i tam se modle:
"Ó zahlaď, Pane, kacíře ty podlé,

jež spásy Tvé a smilování prosí,
leč na potkání tepou nás a kosí

a pálí vraždí, vrhou do vod lože -
a zahlaď je , náš všemohoucí Bože!

"My jediné jsme věrné Tvoje děti,
ó rač nás, věčný Tvůrče , vyslyšeti !"

Já zachvěl se; v tom z nebes zlaté výše
ta slova v srdce padala mi tiše:

"Bůh, Pán jsem váš a všehomíra vládce!
nač hněv a spor? radž vzpírejte se hádce.

Mně vaše motlitby jsou stejně lichy,
vždyť skrýváte se za stejnými hříhy

Co kalich mně, co svatý chléb váš bílý,
když bratr bratrem vražděn lká a kvílí;

když sami chápete se zbraně kleté
a na rtech s motlitbou se zničit chcete?

Pryč, oba pryč, mně dražší duše ona,
jež, nechať věc chce, věří, dobro koná;

než ta, jež bez činů v zvěst různou věří
a na hodiny motlitby své měří.

Mně tací nepohledí ve tvář tváří,
kdo úskoky si strojí a se sváří.

Já láska jsem, té vespolek se učte
a s druhem druh se v míru se mnou slučte

a braňte všem, jež srdce rvou a ledví
a nejen chrám i národ poltí ve dví.

Ó běda všem, svár déle potrvá-li!"
A rudé mraky na východě stály.

Já na zem pad a zlekán schýlil čelo,
v tom znova boží slovo s v výše znělo:

"Vstaň, dudáku, a zvěstuj zpěvným retem,
co slyšel jsi, všem země české dětem

a dudej jim a nedbej msty ni muky,
až sám ti vezmu Švandův odkaz z ruky;

To účet tvůj a za život snad stojí;
já láska jsem, v té ať se lid tvůj spojí!"

Já vstal a šel, mé srdce stále plane …..
Buď vůle Tvá , můj všemohoucí Pane!

Podpis A.Heyduka "slavíka pootavského" ve farní pamětní knize:


Zpět hlavní nabídka Zpět kostel