"Kapličky" v Putimi


Kaplička sv. Anny

foto r. 2004 - kaplička po opravě

Ve svém díle "Dějiny osady Putímě" Jos. Koch uvádí že byla kaple sv. Anny postavena v r. 1818 (sv.Jana v r.1819).
Toto dokládá výpisem z obecních účtů, kde stojí:
Za 7set cihel Matěj peklo platil do důchodu na kapličku při vsi 25 zl. 12 kr. Týž Peklo zaplatil 150 tašek na tu kapli dal za ně 6 zl.


( Karel Skalický - autor brožury "Kaple, kapličky a boží muka v Pootaví" (2006) však uvádí jako dobu postavení putimských kapliček první polovinu 18. století .)


V r. 1884 nově instalovaný farář v Putimi P. Jos.Baar zapsal:

Při příchodu svém sestoupil jsem u kaple sv. Anny, jež byla bohužel zevnitř oprýskaná, že se mi jí zželelo. Proto jsem jí dal r. 1885 ohoditi, obíliti a natříti, nápisem opatřiti:

Svatá Anno, naše ochrano, oroduj za nás!

To za tři zl. vykonal malíř pokojů Matěj Mikule z Písku. Vnitřní úpravu obstarává rolník Keclík a Chlubnů. Až bude možno, dám ten křížek s boží pomocí vyzlatiti. Spolu jsem vedle kaple vysadil 4 lípy, jež jsem měl ve školní zahradě v Písku.
Ku kapli té koná se průvod sv. Marka (1. zastavení) pak ku cestě u Jarošů pole 2., u farského pole za humny 3., u domků na Jarošovém 4. zastavení. Totéž poslední průvod křížový. Zde je zvykem v neděli křížovou první průvod a ten konám za most k Ražicům, a okolo řeky ku kapli sv. Jana. Druhý průvod v pondělí křížové ku Písku ku kamennému kříži, u kapličky poslední štace. Třetí jako na sv. Marka ku kapli sv. Anny.
Jiné procesí koná se v den sv. Floriána ku kapli té, kdež jest nalevo obraz téhož světce. (V 7 neb 6:30 mše sv., po ní průvod tam.) Pak v neděli po sv. Anně, a na poděkování dokonaných žní, v některou neděli po pouti sv.Vavřinecké.,

Na levé straně v kapličce býval také obraz Sv. Floriána. Proto putimští hasiči v dřívější době, při svých sborových slavnostech, sem ku svému patronu, konali slavnostní průvody.Podle pověsti před posta - vením kapličky býval na lípě která je na tomto snímku za autobusovou čekárnou, a byla větrem vyvrácena asi v r. 1982 zavěšen obraz Sv. Anny.
Na tomto místě prý došlo k zázračnému zastavení splašených koní, zapřažených v kočáru nějakého panstva.
Obraz byl zavěšen jako poděkování Bohu za odvrácení neštěstí které hrozilo. Proto tato kaplička byla zasvěcena Sv. Anně, a uvedený obraz získal přístřeší.Před zřízením silničního obchvatu obce zde u kapličky začínala úzká polní cesta do Hradiště, nazývaná "Úmrlčí ", protože touto cestou bývaly do Putimi vedeny hradišťské pohřební průvody.
Před postavením kapličky, u tohoto rozcestí snad stával také kříž.Kaplička v r.1982
Kaplička sv. Jana


Podle pověsti, na lávce která se nacházela v místě železného mostu z r. 1884, býval obrázek neb soška sv. Jana, pro kterého byla tato kaplička postavena

Foto z r. 2004 - kaplička opravená po povodni v r.2002 za finanční pomoci nadace manželů HavlovýchZapsáno P. Jos. Baarem v roce 1884:
Kaple sv. Jana za mostem obstarána sousedem Štěrbou jenž klíč má, obílená byla dříve péčí mlynáře Vojtěcha Roučky, jenž dal vymalovat na zevních stranách sv. Václava a Vojtěcha, arci nyní zašlé deštěm obrazy. Nutno pomýšleti na plechové a lakované, by déšť neškodil.


foto 1920mapovou značkou "kaple" jsou obě putimmské kapličky zakresleny už v r. 1764 - 1768

Škoda, že jméno světce již kaplička ztrácí.

Zpět Začátek stránky