hostinec " U Pavlů"


Bývalá chalupa Kolářovská č.7

Před r.1650 na chalupě Mikuláš Hlavatý který měl za manželku Alžbětu dceru Adama Hornika z č.52. Po r.1650 chalupa shořela a na spáleništi dlouhá léta pustém vystavěl Jan Vrba tkadlec z č.54 v r.1716 chalupu, (v r.1718 vyhořela podruhé) a v r.1722 postoupil ji svému bratru Jiřímu Vrbovi, koláři a jeho manželce Kateřině.
Chalupě říkalo se pak "Kolářovská". Chalupa byla odhadnuta za 15kop gr. tj.17 zl.30 kr. rýn.. Spáleniště na němž stála bylo obecní místo. Gr. kniha popisuje jeho polohu: "proti hospodě panské vedle gruntu Haškovského č.38".
Držitel chalupy byl povinen Robotovat ve žně 3 dny.

R.1749 chalupa znovu vyhořela a byla po léta pustá. Spáleniště převzala dcera Jiřího Vrby Kateřina a vystavěla znovu chalupu v ceně 25 zl.rýn., a provdala se za Martina Vaníčka r.1761.
Po její smrti asi r.1783 vdovec Martin Vaníček oženil se s Kateřinou, dcerou Bartoloměje Gabriela ze Smrkovic. Nevěsta měla věna 40zl., svat.smlouva byla podepsána myslivně v Hůrkách, a jako svědkové ji podepsali Frant.Matějíček kantor heřmaňský, Matěj Lindauer kantor putimský, Jan Hönig lesní v Hůrkách.

Martin Vaníček zemřel r.1805, chalupu dědila dcera Magdalena, ku které se přiženil krejčí Frant. Peklo z č.14. Byl synem Jakuba Pekly, měl věna 304 zl. 1 krávu za 80zl, 4 ovce za15zl., 1str.žita za10zl., vše ve víd. měně. Chalupa jim byla připsána za 404zl. v r.1810. Inventář po zemřelém otci Vaníčkovi byl odhadnut na 214 zl. 51 kr. víd.měny. Frant Peklo + 27.9. 1834, a chalupu dědil syn Jan Peklo v ceně 320 zl.stř., a 5 oulů včel. Vdova matka Magdalena ještě žila.

Jan Peklo +r.1850, polovici chalupy po otci dědil syn Josef, v ceně 294 zl.stř.. Druhou polovici měla vdova Anna a ta ji dala připsati synovi a jeho manž. Terezii r.1873. za 600zl. r.č.
Josef Peklo v r.1877-12.7. směnil svou chalupu č.7 s Tomášem Hálou a jeho manž. Marií za jejich chalupu za mostem č.108. Tomáš Hála zřídil v často přestavované chalupě kupecký obchod a hospodu.
R.1894 koupila předluženou chalupu "jednota záložní v Protivíně", a od ní 24.3.1898 Šimon Pavel ze Sudoměře, + r.1935. Chalupu s kupeckým obchodem zdědil syn Antonín, který s manželkou Annou dále provozoval živnost. Později se hostinec stal majetkem Jednoty Milevsko, která po otevření hopody "U Cimbury " zde zřídila prodejnu potravin.

Pavlů hostinec - rok 1921
1. 11. 1975 - poslední večer v hostinci u Pavlů - šenkýřka Anna Pavlová se synem Antonínem.Po zahájení provozu hospody "U Cimbury" se započalo s přestavbou bývalého hostince na prodejnu smíšeného zboží.

r. 2006

Bývalý "Hostinec u Pavlů" byl přestavěn na prodejnu smíšeného zboží, která zahájila prodej 20. ledna 1977. Krátce po roce 1989 prodej ukončen, objekt vrácen původním majitelům a následně prodán.


Zpět hlavní nabídka Zpět hospody