Hostinec u mostu
nově zřízený

Kolostav před hospodou svědčí že je hojně navštěvována cykloturistySocha dobrého vojáka Josefa Švejka odhalená u hospody 23.8. 2014.


Již v době kdy zde ještě hospoda nebyla, odvážel dobrý voják Švejk opilého putimského závodčího z tohoto objektu

(tato služba bude jistě v budoucnu zavedena)

Zpět hlavní nabídka Zpět hospody