"Stará hospoda" neb "Na Schůdkách" a také "U Žižků"

Krátký čas zde také Antonín Říha provozoval obchod smíšeným zbožím
Prodejna Jednoty MilevskoTato chalupa měla jako první v Putimi právo šenkovat pivo, snad již před r. 1650. Toto právo přežilo Habsburky, první republiku i německou okupaci.
Hospoda byla spolkovou místností putimských hasičů a sokolové zde prováděli svá cvičení.
Díky vstřícnosti hostinského pana Josefa Píchy, konalo se zde nespočet divadelních představení, tanečních zábav i většina dalších kulturních akcí.
Na schůzi Místního národního výboru dne 10.6. 1951 však bylo místními soudruhy rozhodnuto od 3. 7. 1951 zrušit hostinec u Píchů i u Srnků a odejmout jim živnostenské oprávnění na provozování hostinské živnosti. Hostinec byl opravdu timto zrušen a zabrán pro prodejnu smíšeného zboží a "Stará hospoda" asi navždy zanikla.

Vše bylo připravováno výborem KSČ a MNV bez účasti a souhlasu majitele hostince..


Zpět hlavní nabídka Zpět hospody