Zbroj

(z kroniky sboru)
(ilustrační foto)

Slavná obec Putímská zakoupila v r.1897 "čtyřkolovou stříkačku se strojem ssacím soustavy dvoukuželové, s klapkovými zámyčkami " od firmi R.A. Smekal za 571 zl.30.3. r.1897
zakoupeno od f. "Liznar a Krauser v Dobrušce"

 • plátno hasičské garnitura čamar
 • spoj pro velitele, spoj pro náměstka
 • atlas režný

úhrnem: 45 zl. 70 kr.

2.4.1897

 • plátno hasičské garnitura pracovní
 • garnitura slavnostní
 • hodnostní spoj pro velitele
 • hodnostní spoj pro náměstka velitele
 • plátno domácí

úhrnem: 57 zl. 24.kr.

12.4. 1897 Od firmy R.A. Smekal:
 • 1 přilbu pro velitele
 • 1 přilbu pro náměstka
 • 2 přilby pro náčelníka odd.
 • přilby pro četaře
 • 30 přileb pro mužstvo
 • 8 sekerek s pásy
 • 1 pás lezecký
 • 29 pásů pro mužstvo
 • 36 souborů čamarových poutek režných
 • 4 spoje na rámně

úhrnem: 239 zl. 92.kr

7.5 1897

 • 38 štítků na prsa
 • 3 pásy se sekerkami
 • 1 povelka návěstní
 • 37 píšťalek mosazných
 • 36 šňůr k píšťalkám
 • 4 šňůry k píšťalkám
 • 2 šňůry k rohu
 • 2 šňůry k povelkám
 • 2 šňůry k povelkám
 • 2 spoje na rámě z hedvábí
 • 2 spoje na rámě, modré

úhrnem 50zl. 96 kr.

7.září 1898

 • 30m konopných hadic
 • 2 páry šroubení s uvázáním
 • 2 m. pryžov. spirálních ssavic se šroubením
 • 1 džberovka (stříkačka)

úhrnem 90. zl. 15 kr.

14.září 1900

 • 1. stříkačka berlovka (korunová měna) 36k. 52h.
 • 5.července 1902 - za podporu od zemského výboru udělenou 160 k.
 • 1 hákový žebřík
 • 1 střechový žebřík
 • 35m. hadic
 • 2. páry mosazného šroubení
 • 1. hydronetku (zřejmně stříkačka "hydrometa")
 • 14 košíků

úhrnem 162 K. 24 h.


a.t.d.


Zpět hlavní nabídka Zpět hasiči