Svěcení hasičské stříkačky 9.5.1897


Dne 9.května 1897 byla před školou P. Jos. Baarem (předsedou Sboru) posvěcena nová, obcí zakoupená čtyřkolová ruční stříkačka. Sbor hasičský založen v Putimi (lidu k ochraně a Bohu k oslavě) hlavně zásluhou P. Jos Baara a mlynáře Vojtěcha Roučky, který se stal prvním velitelem.detail z předcházející fotografie - ozdobený stroj a pan farář


drůžicky a veteránský spolekZpět hlavní nabídka Zpět hasiči