Požární řádRok 1841


Aby předešlo se vzniknutí a pak šíření ohně, vydalv r. 1841 magistrát města Písku pro město samo a též pro každou poddanou vesnici zvláštní požární řád, podle něhož se přesně jednati mělo.
Každá obec, mimo náčiní nacházejíciho se u jednotlivých hospodářů, musela míti určitý počet žebříků, háků, stříkaček apod.
Tak obec putimská měla:
 • 1 velkou stříkačku
 • 6 ručních
 • 2 džbery
 • 5 žebříků
 • 4 háky
Ovšem že tyto stříkačky byly co do výkonu málo účinné.

"Mimo to se každý soused bez rozdílu pod pokutou od 5 zl. stř. do chudé kasy zavazuje do posledního února 1841, dvěma vypožehovanými košíky, jedním hákem, jedním žebříkem a lucernou zaopatřiti. se."

Toto nařízení slavného magistrátu a teto řád , schváleno c.k. krajským úřadem v Písku dne 10. ledna r.1842Požární řád pro obec Putim

Od magistrátu města Písku dne 9. prosince 1841.

Potvrzený Prácheňským c.k. krajským úřadem v Písku dne 10. ledna 1842

K šturmování
na zvon
 • kostelník Matěj Čulík
K oznámení ve
městě
 • dva pěší posly do města
  (kominík neb jeho pomocník musí hned
  jak se to v městě
  oznámí se dáti najíti)
K vedení pořádku
při ohni
rychtář a tři starší obce
 • Josef Srnka
 • Josef Vaňata
 • Josef Keclík
K vození vody
koňskými potahy
to jsou následující sedláci:
 • Martin Keclík
 • Josef Srnka
 • Matěj Prokop
 • Josef Rybák
 • Václav Hubáček
 • Vít Žižka
 • Matěj Hála
 • Josef Kačírek
 • Josef Hála
 • Josef Keclík
 • Tomáš Civoch
 • Vojtěch Srnka
 • Johan Tůma
K naplňování
kádí a jiného
nádobí
chalupníci z čísel:
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
K velkým
stříkačkám
a k těm ve
džbeřích se
vynacházejícim
domkáři z čísla:
 • 29
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
K ručním
stříkačkám
 • ti tří starší obce a jejich podruzi
Ke košíkům domkáři z čísla:
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 52
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
K žebříkům
a hákům
domkáři z čísla:
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 27
K potřebnému
trhání střech
blízkých stavení
tesař
 • Matěj Plátěnka
Ke hlídání
vynesených věcí
a vyhnaného
dobytka
 • Maxmilián Křivánek
  (sládek)
 • Prokop Skuhra
  (mlynář)
 • František Jelínek
  (učitel)
 • Vojtěch Bělohlávek
 • Matěj Jaroš
 • Vojtěch Horník
K pomoci při
ohni raněným
a nešťastným
 • písecký p. lékař a ranhojič
 • velebný pan farář

Nařízení magistrátu a požární řád takto zaznamenal do doplňku obecní pamětní knihy
"Dějiny Osady Putimě" Jos. Koch - bývalý učitel v Putimi.


Zpět hlavní nabídka Zpět hasiči