1897 - 2017

120 let   Sboru dobrovolných hasičů v PutimiČasté požáry v době doškových střech, jak je patrno z několika nalezených záznamů v archivu města Písku které zapsal J.Koch, většinou zpustošily velkou část obce:

Léta Páně 1749 dne 1. října vyhořela celá ves Putim od pivovaru . Ten vyhořel již v roce 1735.

L.P. 1761 dne 19. aug. Jan Čulík, chalupník dle jeho svědomitého vyznání skrze to 14. aug. 1761 povstalé povětří a do jeho stavení hromu udeření a od toho povstalého ohně jemu chalupa se stodolou i se zásobami obilí ve slámě shořela; škody sobě činí 143 kopy 50kr.

Dne 16. ledna 1796 vypukl oheň u Jana Srnky neb Klokočínského. Byl obviněn Bartoloměj Žižka že on oheň založil, ale nebylo mu to dokázáno.
Vyhořeli tehdáž:
Jan Peklo, Jan Srnka, Tomáš Srnka, Vít Koubský, Jan Klokočínský, Veronika Kačírková vdova, Majdalena Marková, Josef Liška, Vojtěch Tůma a Bartoloměj Čulík.

Ze dne 3. na 4. září 1798 vypukl požár ve stavení Matěje Šátavy, jinak Hlodálka, při němž vyhořela celá jeho stavení až na stodolu, pak 5 krav a 1 dvouletá jalovice se udusily.

V účtech obecních z r. 1832 jest tento zápis:

"Při ohni když při kostele putímském věž skrze hromobití zapálena byla se těm, kteří se vynasnažili na špic věže vylézti a tam báni, schody a skrze to celou věž obhájili, k posílení v hospodě zaplatilo 6.zl. 2.kr.

V roce 1877 dne 6.listopadu žádali podepsaní o dříví na postavení chalup po vyhoření dne 2. listopadu 1877 : Josef Pelikán, Matěj Bečvář, Jan Peklo, Tomáš Žofka, Tomáš Hála, Josef Kinkor, Tomáš Keclík a František Žižka

Tyto a další podobné neštěstí zákonitě přesvědčily putimské občany o nutnosti založení organizovaného a vycvičeného hasičského sboru, tak jako v jiných obcích
(Velkým přínosem v organizaci boje s požáry jistě bylo nařízení magistrátu města Písku a zpracovaný požární řád pro obec Putim již v r. 1841.)

Založení sboru

(Vypsáno z Pamětní knihy sborové založené v r. 1903)
Putimský "Sbor dobrovolných hasičů" počal se tvořiti již v r. 1896, kdy na schůzi 18. června bylo přihlášeno několik členů.
Na schůzi konané 7. března 1897 při které byly přečteny stanovy, podepsalo se vlastnoručně 33 členů činných a 19 členů přispívajících.
Sbor byl takto utvořen definitivně.
Slavná obec putimská zakoupila čtyřkolovou stříkačku se strojem ssacim soustavy dvokuželové, s klapkovými zámyčkami atd. od firmi R. A. Smekal za 571 zl.
Oficiálně se však v Putimi za rok založení sboru pokládá rok 1897, kdy 9. května (první neděli po svátku sv. Floriána patrona hasičů) byla konána ustavující sborová slavnost. Při této slavnosti byla místním farářem a prvním předsedou spolku P. Jos Baarem (strýcem spisovatele J.Š. Baara) posvěcena tato první stříkačka sboru. Na paměť této oslavy vydal tiskem své slavnostní promluvy.  
  
9.5. 1897
Ustavující sborová slavnost a svěcení stříkačky
  "Zásahová jednotka"
r.1920
  S takovou stříkačkou zasahovali putimští hasiči při požárech v celém okolí.
  
     
  

Nácvik žebříkového cvičení


  Okrsková soutěž v Heřmani r.1975


  Okrsková soutěž v kestřanech


  
           
 Prvomájového průvodu v Písku se putimští hasiči zůčastňovali každoročně.


  Z oslavy 50.let sboru  R.1986 - "Stará Garda" 90. výročí založení sboru 
 
110. let sboru.  

Zápis o požáru

 

"Signály hasičské"
rok 1904


 

 

Otevření síně tradic
8.5. 2010

 

Dobráci roku 2015/2016

 

115. let sboru

   
120. let sboru   Rok 2018  

Zpět hlavní nabídka Začátek stránky


Putimské družstvo žen - výsledky soutěží r. 2010 - 2015

Datum Soutěž Umístění Místo konání Celkový čas Body
12.09.2015 O pohár starostky obce 8 Skály 55.68 23
22.08.2015 O Pohár starostky města 6 Nový Dvůr 43.36 25
15.08.2015 O pohár starosty SDH 5 Krč 41.61 26
18.07.2015 O Pohár starosty obce 2 Zbelítov 34.7 29
11.07.2015 O Pohár starosty obce 3 Paseky 36.54 28
20.06.2015 O Pohár starosty obce 8 Mirotice 52.5 23
08.05.2015 O Pohár hasičů okresu 4 Jednědno 33.77 27
30.08.2014 O Pohár starostky obce 7 Skály 57.96 24
16.08.2014 O Pohár starosty SDH 6 Krč 36.69 25
09.08.2014 Hasičská soutěž 8 Jehnědno 60.94 23
12.07.2014 O Pohár starostky obce 8 Zbelítov 44.66 23
05.07.2014 O Pohár starosty 4 Mirotice 37.2 27
14.06.2014 O Pohár starosty SDH 5 Paseky 38.31 26
10.05.2014 O Pohár starosty SDH 7 Milenovice 42.28 24
31.08.2013 O pohár hasičů okresu 10 Jehnědno 42.57 21
24.08.2013 O Pohár starosty města 10 Milevsko 46.36 21
10.08.2013 O Pohár starostky obce 11 Skály 47.99 20
20.07.2013 O Pohár starosty SDH 13 Milenovice 56.35 18
15.09.2012 O putovní pohár hasičů 9 Paseky 45.16 22
08.09.2012 O pohár starostky obce 12 Skály 52.27 19
25.08.2012 O pohár starosty města 11 Milevsko 42 20
11.08.2012 O pohár starosty SDH 12 Krč 36.73 19
07.07.2012 Hasičská soutěž 11 Jehnědno 38.51 20
30.06.2012 O pohár starosty SDH 11 Milenovice 42.79 20
10.09.2011 Hasičská soutěž 14 Skály 39.23 17
27.08.2011 Hasičská soutěž 13 Milevsko 46 18
20.08.2011 Hasičská soutěž 12 Krč 50.71 19
16.07.2011 Hasičská soutěž 7 Milenovice 42.34 24
09.07.2011 Hasičská soutěž 7 Tálín 44.34 24
11.06.2011 Hasičská soutěž 16 Jehnědno 51.9 15
18.09.2010 Hasičská soutěž 14 Putim 52.1 17
24.07.2010 Hasičská soutěž 10 Skály 43.6 21
03.07.2010 Hasičská soutěž 8 Milenovice 42 23
08.05.2010 Hasičská soutěž 10 Jehnědno 65.2 21

Zpět hlavní nabídka Začátek stránky