1875 - 2015

140 let dráhy Rakovnicko-protivínské

Dráhu Rakovnicko-protivínskou procházející Putimí stavěla v r.1874 - 75 spol. Jan Muzika,Václav Muzika a K.Schnabel. Úsek Protivín - Zdice dopravě předán 20.12.1875

Jan Muzika, byl významný železniční podnikatel a stavitel nejen mnoha českých drah, ale i tratí v Bosně, Srbsku, Bulharsku a Haliči v letech 1854-1882. Železniční trasa trati Rakovník - Zdice - Příbram - Protivín byla jeho největším dílem v Čechách. Pracoval na něm s mimořádným osobním zaujetím, neboť byl Příbramským krajanem, rodákem z blízké Březnice, kde byl také v r. 1882 pohřben. Trať byla vybudována v letech 1873-1876.


1889 - 2015

126 let transverzální (příčné) dráhy Horní Cerekev - Tábor - Ražice

"Českomoravská příční" (Tábor - Ražice ) stavěna r.1887-1889.
Úsek pro stavbu traťové spojky z Putimi do Ražic byl policejně prohlédnut 28. 4. - 12. 5. 1887, stavební koncese vydána 16. 6. 1887 firmě "Redlich & Berger". Dráha uvedena do provozu 20.11.1889).(V neděli 2.9.1889 o 5. hodině raní projížděl Putimí ve dvorním vlaku sám císař František Josef I. který se měl zůčastnit vojenských manévrů v Písku. Manévry se však pro velkou povodeň nekonaly, provedl jen přehlídku vojska na píseckém náměstí. Tato povodeň byla asi podobná povodni r. 2002, voda Blanice dosahovala v Putimi střechy kaple sv. Jana a protrhla nově zbudovaný násep železniční tratě mezi Putimí a Ražicemi.

Trať z Chebu do Vídně (Č.Budějovice - Plzeň) postavena přes Ražice již v r. 1860

(z putimských kronik)Nádražní budova čp.115 - majetek Českých drah


Současně s nádražím byly postaveny tři strážní domky


Bývalý strážní domek čp.113 /směr Ražice/ r. 1975

Bývalý strážní domek čp.113 /směr Ražice/ r. 2012 - již soukromý majetek


Strážní domek čp.114 /při nádraží/ - Majetek státu - užívá "Správa železniční dopravní cesty"


Strážní domek čp.116 - Majetek státu /směr Písek/ - užívá "Správa železniční dopravní cesty" 

Putimské nádraží v r.1920V říjnu 1975 se konala u příležitosti stého výročí zahájení provozu na této trati slavnostní jízda historického, parní lokomotivou taženého vlaku. Takto byl očekáván jeho příjezd na putimském nadraží.

Putimské slečny Milena a Jana, doprovázely při cestě tímto vlakem dceru přednosty putimské železniční staníce, - slečnu Růženku.

Všem třem, jak je z obrázku patrno to opravdu slušelo!


Pro pamětníky:

Kartonová jízdenka prodávaná na putimském nádraží r.1997

původně cena jízdného Putim - Písek bývala 60. hal.  
Putim - Č.Budějovice 6,40 Kčs


Zajímavé zápisy týkající se náletů spojeneckého letectva na železnice v Čechách na konci války v r.1945, naleznete na stránkách "Hloubkaři - blog Filipa Vojtáška" Z těchto zápisů je patrno, že ani Putim nebyla ušetřena.


Zpět hlavní nabídka Začátek stránky