Ladislav Vydra

autor knihy "Na putimské faře"

(Paměti z dějin Baarova rodu)

Ladislav Jindřich Vydra nar. 17.5. 1904 v Bavorově

Jeho otec učitel v Bavoruvě, Ladislav Matěj Vilibald Vydra se narodil 7.7. 1864 ve Smetanově Lhotě.
Byl manželem Barbory Heidlerové ( "Bábinky" - o které se v knize píše ). Barbora Heidlerová byla sestřenice J. Š. Baara a je jí tato kniha autorem (synem) připsána.

Otcem Ladislava Matěje byl učitel Vojtěch Vydra ze Smetanovy Lhoty, (v době jeho sňatku s Barborou Heidlerovou řídícím učitelem v nedaleké obci Paseky) měl otce rovněž Vojtěcha Vydru, který býval také učitelem ve Smetanově Lhotě.

Zpět