Putim
 Putim - srdéčko Jižních Čech

Stránky vytvořené jako fotoalbum obce Putimi

Tyto stránky jsem sestavil k propagaci mé rodné obce. Chtěl bych zde postupně vystavovat fotografie a různé zajímavosti, které léta sbírám, týkající se této krásné vísky v sousedství Královského města Písku.  

Rovněž rád uvítám každý Váš příspěvek nebo dotaz.

Putim č.157   

O Putimi

V osadě při řece Blanici bývala již v závěru 11. století kaple sv. Petra, darovaná českým knížetem ostrovským benediktinům. V putimském kostele sv. Vavřince jsou však výrazněji uplatněny raně-gotické prvky ze 13. století, kdy osada opětně připadla k zeměpanským majetkům. V pohusitském období Putim s přestávkami náležela k panství města Písku.

Inspirován svým strýcem , putimským farářem P.Josefem Baarem umístil do vsi Jindřich Šimon Baar, dějiště románu Jan Cimbura. Též Jaroslav Hašek který v Osudech dobrého vojáka Švejka nechává tohoto v Putimi zatknout a bystrým strážmistrem Flanderkou mistrně vyslechnout, uvedl naší obec ve známost.

Obec Putim má k 1.1. 2020  552 obyvatel a 255 čp.  (v r.1930 763 obyv. 152 čp.)

Putimské obecní symboly byly schváleny v r.1998 Červeno-modrý štít dělí stříbrný most, připomínka zdejšího kamenného tříobloukového mostu zbudovaného nad mlýnským náhonem v r.1864 na náklad okresu. V horním poli provází zlatý rošt (nástroj umučení svatého Vavřince, patrona kostela putimského) dva zlaté kratce se stříbrnými násadami. Kratce - obdobné motyky - někdy ovšem považované za sekery - nacházíme v erbu Radkovců z Mirovic, kteří si za místo svého posledního odpočinku zvolili putimský kostel. V dolním poli odkazuje stříbrný kapr na polohu obce v kraji rybníků.

Jiná obec Putim se nikde nenachází. Znám pouze Putimov u Pelhřimova. Písek, Praha a Liberec mají Putimskou ulici.

Podrobnější popis obce má obec Putim na svých oficiálních stránkách